Over het Project Samen
Wat project samen zoal doet

Vanaf oktober 2019 ga ik elke week naar Behabelom en zijn gezin. Meestal drinken we traditionele Eritrese koffie met warm eten, popcorn of fruit. Soms doen we een gezelschapsspelletje, fietsen we een rondje of kletsen we gewoon op de bank over van alles en nog wat. We oefenen het Nederlands en soms help ik met een brief lezen of een opdracht voor het inburgeringsexamen. We hebben sinds kort een moestuin en daar gaan we vooral maïs, uien en tomaten verbouwen. Ik vind het erg gezellig en dankbaar om iets voor een ander te kunnen doen. En ik zie hoe lastig het is voor nieuwkomers om hun draai in Nederland te vinden. Er wordt al heel snel veel van hen verwacht qua taalniveau en formulieren invullen. Voor mij is het een kleine moeite om zo nu en dan te helpen.

Kris Koenis

Stel je eens voor, dat je zelf die vluchteling zou zijn, die haard en huis moest verlaten voor oorlogsgeweld…. Wat zou het geweldig zijn als je je ook welkom voelt in je nieuwe stad of dorp.

In Enkhuizen heeft Vluchtelingenwerk vrijwilligers, die o.a. Syrische families helpen bij allerlei zaken, zoals scholing, gemeentelijke regelgeving, wegwijs maken in de stad enz.

Stichting ‘4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen’ wil na vijf jaar het roer omgooien. In plaats van het organiseren van multiculturele kookworkshops willen we met het project ‘SAMEN IN ENKHUIZEN’ vluchtelingen kennis laten maken met stadsgenoten door interesses te delen onder het motto ‘Leren van en over elkaar op basis van gelijkwaardigheid’. Door elkaar te leren kennen ontstaat meer begrip en tolerantie. We hopen natuurlijk dat dit als een kruisbestuiving gaat werken onder alle lagen van de bevolking.

Wat project samen zoal doet

Wat project samen zoal doet

Wij zoeken samen met o.a. Welwonen en Vluchtelingenwerk stadsgenoten, die hun interesse of hobby willen delen met een of meerdere vluchtelingen. Ook wordt bij vluchtelingen gepolst wat zij graag willen doen of leren en/of willen delen. Denk aan koken, bloemschikken, potten bakken, handwerken, vissen, zeilen, varen in grachten, schilderen, tuinieren, wandelen, winkelen, biljarten, fotograferen, muziek maken, fietsen, hardlopen, enz. Ook is het goed om kinderen te stimuleren om te spelen met vluchtelingenkinderen in de buurt, zowel binnen als buiten.

Er is tevens een initiatief om met kinderen te schilderen en te tekenen om op deze manier trauma’s te verwerken. Het schilderen gebeurt natuurlijk samen met Enkhuizer jeugd.

Ons comité wil helpen bij het leggen van de eerste contacten. Gebruik hiervoor het Inschrijfformulier (blauwe knop aan de linkerzijde van het scherm)

Wat zou het prachtig zijn als we over een poosje de Enkhuizer bevolking kunnen laten zien d.m.v. een expositie van foto’s en dergelijke hoe mooi integratie kan verlopen.

Veel mensen willen wel iets doen om nieuwe Enkhuizers zich meer thuis te laten voelen. Nu is die mogelijkheid er. U/jij bepaalt zelf hoeveel tijd je ervoor vrij wilt en kunt maken. Alles gaat in overleg. Wij horen dit graag.
Ons emailadres is 4en5meiadcomite@gmail.com

Wat project samen zoal doet
Wat project samen zoal doet

Wilt u deze oproep ook doorgeven aan andere geïnteresseerden in uw omgeving? Bedankt alvast!

Voor meer informatie kan men ook bellen naar: Elena Abasi tel. 06-53767868

Namens Stichting '4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen’,

Dieneke van Tongeren-Schuijt

Deel deze site met vrienden