Februaristaking

De Februaristaking wordt sinds 1946 jaarlijks herdacht bij het beeld van De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein, in het hart van de voormalige Amsterdamse Joodse buurt. Het bronzen beeld, dat een staker voorstelt, werd in 1952 gemaakt door Mari Andriessen. De Dokwerker staat symbool voor het verzet van 'de kleine man' tegen een grote macht. Het verhaal wil dat arbeiders spontaan in verzet kwamen omdat zij het lijden van hun Joodse medeburgers niet aan konden zien.

Om de moedige verzetsdaad van Nederlandse arbeiders te herdenken, brengt het 4 en 5 mei anti-discriminatiecomité Enkhuizen met tijdelijke krijtgraffiti leuzen aan op verschillende locaties in de stad. We hopen hiermee bewustwording rondom solidariteit en verzet tegen onrecht te creëren en aan te zetten tot toenadering en discussie.

Meer info over o.a. de aanleiding tot de FebruaristakingKlik hier voor een hoorspel uit 1942 over de herdenking van de februaristakng

Vanaf begin februari 1941 overwoog de Communistische Partij van Nederland (CPN) al om actie te voeren tegen een mogelijke en door haar gevreesde Mussert-regering van de Nationaal-Socialistische Beweging. De CPN zag door de razzia een kans om de staking die op 18 februari niet was doorgegaan, alsnog uit te voeren.
De bedoeling was dat er twee dagen zou worden gestaakt: dinsdag zo veel mogelijk bij de overheidsbedrijven en woensdag een algemene staking, dus inclusief het bedrijfsleven.
Op de ochtend van 25 februari 1941 stonden de trams stil in Amsterdam. Tezelfdertijd verspreidden aanhangers van de CPN het manifest 'Staakt, staakt, staakt!!!' onder Amsterdamse bedrijven.De staking breidde zich als een olievlek uit over de stad.
Van Amsterdam sloeg de staking over naar Zaandam, Haarlem en andere steden De Duitsers braken de staking met geweld, intimidatie en meedogenloos ingrijpen. Hierbij vielen negen doden en 24 zwaargewonden en talloze stakers werden gevangengenomen. Deelnemende steden werden door de bezetter zwaar beboet.
Na de staking openden de bezetters de jacht op CPN-leden. Hierdoor kon een nieuwe staking, die op 6 maart van start zou gaan, niet meer doorgaan.
Bij die jacht werd op 5 maart de Joodse communist Leendert Schijveschuurder gefusilleerd en was de eerste Nederlander die door de Duitsers gefusilleerd werd. Op 13 maart 1941 werden op de Waalsdorpervlakte bij Scheveningen de drie communistische Februaristakers door een Duits vuurpeloton gefusilleerd. Hiermee was het bovengronds verzet zo goed als gebroken en ging ondergronds verder.


Deel deze site met vrienden