Geef vrijheid door!
×


Als stichting zijn we afhankelijk van subsidies en bijdragen door donateurs.
Donaties worden ingezet voor educatie en voorlichting,
en de jaarlijks terugkerende activiteiten rondom 4 en 5 mei.
U kunt uw donatie inzetten voor een specifiek doel,
of juist meer algemeen voor de bredere doelstellingen van de stichting.

Het rekeningnummer is NL 66 RABO 0107 2246 07 t.n.v. St. 4 en 5 mei anti-discr.comité Enkhuizen

Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw bereidwilligheid.

Wie zijn we en waar staan wij voor.

Het comité heeft als doel onder de bevolking van Enkhuizen een draagvlak creëren om op 4 en 5 mei te blijven herdenken en te vieren en met name jonge inwoners en nieuwe Nederlanders actief hierbij te betrekken. Het comité richt zich op waakzaamheid tegen discriminatie en racisme door meer onderling begrip te vragen voor elkanders afkomst en achtergrond. In onze multiculturele samenleving moet blijvend geïnvesteerd worden in het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is! --Lees meer--


Zestien Verzetsstrijders

Het monument ‘Schaduwcorrectie mei 1995’ op de hoek Nelson Mandeladreef en de Piet Smitstraat te Enkhuizen is gemaakt door kunstenaar Joep Neefjes en onthuld op 4 mei 1995.

Dit monument is een herinnering voor de inwoners van Enkhuizen aan de Tweede Wereldoorlog. Een plek, die voor het verzet én de bevrijding is en over heden én toekomst gaat.

Op deze herdenkingsplaats is een zuil geplaatst ter nagedachtenis aan zestien moedige Enkhuizer verzetsstrijders. --Lees meer--


Stichting '4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen' faciliteert het project

Logo project Samen Enkhuizen

Het idee van het project is om nieuwe Enkhuizers kennis te laten maken met andere stadsgenoten door interesses te delen onder het motto ‘Leren van en over elkaar op basis van gelijkwaardigheid’. Door elkaar te leren kennen ontstaat meer begrip en tolerantie.
Wij zoeken stadsgenoten, die hun interesse of hobby willen delen met een of meerdere mensen die nog niet zo lang in Enkhuizen wonen. --Lees meer--

Deel deze site met vrienden