Voorstelling tante Truus en Mammie Mies

Toneelgroep Drommedaris speelt de voorstelling Tante Truus en Mammie Mies

1, 2 en 3 mei 2019 aanvang 20:30 uur

4 mei 2019 15:00 en 21:00 uur

Cultureel Centrum De Drom - Enzazaal

Entree 10 euro.

Tickets via www.drom.nl


Twee vrouwen van toen.
Sterke vrouwen.
Vergeten vrouwen.
Vrouwen die ‘deden’ omdat ze niet konden ‘laten’.
Hun verhaal wordt verteld door twee vrouwen van nu.
Omdat ze niet vergeten mogen worden.

Herdenkingsplaats schaduwcorrectie 1995

Geertruida (Truus) Wijsmuller-Meijer (1896-1978) was een Nederlandse verzetsheldin. Nog voor de oorlog in Nederland uitbrak, coördineerde zij via kindertransporten vanuit de al bezette gebieden de redding van de levens van meer dan 10.000 joodse kinderen. Zelf ongewenst kinderloos stond ze bekend als ‘Tante Truus’ of ‘moeder van 1001 kinderen’. Tijdens de oorlog bleef zij op alle voor haar mogelijke manieren betrokken bij het verzet. Zo trad ze toe tot de verzetsorganisatie Groep 2000, een groep met zo’n honderd leden die zeer succesvol onder de radar wist te opereren en nooit ontdekt werd. Van Yad Vashem ontving ze de onderscheiding Rechtvaardige onder de Volkeren. In Enkhuizen geniet Truus vooral bekendheid vanwege De Thuishaaldertjes. Een groot aantal baby’s en peuters vonden een vervangend thuis bij Enkhuizer gezinnen nadat ze per schip uit de randstad waren geëvacueerd. Na de oorlog bleef Truus maatschappelijk betrokken o.a. als raadslid voor de VVD in Amsterdam en als mede-oprichtster van de Anne Frank-Stichting en het Prinses Beatrixoord.

Herdenkingsplaats schaduwcorrectie 1995

Adrienne (Mies) Boissevain-van Lennep (1896 – 1965) was al voor de oorlog overtuigd voorvechtster van vrouwenrechten. Onder het motto ‘Gezondheid + Schoonheid = Levenslust’ exploiteerde zij haar schoonheidssalon in Amsterdam en verwierf daarmee een zelfstandig inkomen. Zij combineerde dit met haar huwelijk en het moederschap van vijf kinderen. Daarbij was zij zeer betrokken bij de Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (VVVGS). In 1938 werd zij secretaresse van het Comité Vrouwenhulp voor Vluchtelingen, een zuilen overstijgend samenwerkingsverband van vrouwenorganisaties, dat hielp bij de verzorging en opvang van vluchtelingen uit nazi-Duitsland. Daaronder de kinderen die Truus Wijsmuller naar Nederland bracht. Vanwege hun verzetswerk binnen de groep CS6 werden Mies en haar gezinsleden in augustus 1943 opgepakt; Mies belandde in kamp Vught en later in Ravensbrück. Zij overleefde de oorlog ternauwernood en verloor haar man en twee zonen. In de kampen had zij de positieve waarde van solidariteit onder de vrouwen ervaren en dat werd haar uitgangspunt. Zij streed op originele wijze maar met wisselend succes tegen de ongelijke behandeling van vrouwen.

Idee, tekst, toneelbeeld, spel: Jenny Tuytel en Marjan Vlam
Techniek: Cultureel Centrum De Drom
Kostumering: Karin Troost, Jenny Tuytel en Marjan Vlam
Kap en grime: Thea Janssen
Affiche/programmablad: Aim for the Head www.aimforthehead.nl
Foto: Ruud Hager

Met dank aan:
Toneelgroep Drommedaris
Stichting De Steunmast
Rotaryclub Enkhuizen
Stichting 4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen

Herdenkingsplaats schaduwcorrectie 1995

Deel deze site met vrienden