Sietse Dirk Sietses (1910 SDS 1974).
Sietse Dirk Sietses

Geboren op 7 oktober 1910 te Enkhuizen.
Overleden op 6 juni 1974 te Enkhuizen.

Sietse Dirk Sietses, meestal ‘Sas’ genoemd, was een echte Enkhuizer. Het geslacht Sietses woont al vanaf 1780 in Enkhuizen.

Hij was loodgieter en maakte al voor de oorlog deel uit van de Luchtwachtdienst, die vanaf de Drommedaris uitkeek naar onbekende vliegtuigen. Jan Lenters was commandant van de Groep Enkhuizen en ook Jan Hommes en Gerrit Appelhof maakten hiervan deel uit.

In 1940 was hij tevens hoofd van de Nachtveiligheidsdienst. Als nachtwaker had hij officieel toestemming om ’s nachts op straat te zijn en hierdoor was het voor hem mogelijk om verzetswerk uit te voeren, zoals het verspreiden van het verzetsblad Trouw en anti Duitse geschriften.

Begin 1943 werd er in Enkhuizen een verzetsgroep (LO-groep) opgericht om onderduikers te helpen.
Deze eerste LO bestond uit de ambtenaar Paulus Stomp (hij zou de LO-districtleider worden), de directeur van het arbeidsbureau Willem van Dijk, de hulpprediker A.J. Bos, de schoolhoofden Gerrit Appelhof en Jan Hommes, de journalist Klaas Norel en de drukker/uitgever Jan Lenters.
Voorts deden het hoofd van de Nachtveiligheidsdienst Sas Sietses en de koster Jan Visser veel praktisch werk.

Sietses regelde bijvoorbeeld voedselbonnen, stempels en persoonsbewijzen en hij plaatste onderduikers.


Op 12 oktober 1943 liepen Sietses, Van Dijk en een aantal andere verzetsstrijders in de val. Een gesprek dat zij hadden op het Arbeidsbureau was afgeluisterd door de vijand. De volgende dag werden zij ontboden op het Stadhuis. Omdat dat uit hoofde van hun functie niet ongewoon was, gaven ze hieraan gehoor… en werden gearresteerd. Sietses werd door de Sicherheitsdienst in Amsterdam 5 dagen ondervraagd en daarbij werd hij mishandeld.
Tijdens deze verhoren heeft hij verklaard dat hij op aandringen van Lenters en Stomp bij het verzet was gekomen.
Dit kon hij veilig zeggen, omdat deze namen toch al bij de Duitsers bekend waren. Er werden 24 bezwarende punten tegen hem ingebracht.

Na zijn arrestatie kwam hij in diverse gevangenissen terecht. Op 13 of 14 december 1943 werd hij in de gevangenis van Scheveningen ingesloten. Daar werd hem het nummer 7641 toebedeeld en werd hij opgesloten in cel D596.
Sietse Dirk Sietses is begin 1944 door een Duitse rechter tot een verblijf van drie jaar in een tuchthuis veroordeeld.
Hij is veroordeeld op grond van het verspreiden van illegale geschriften (Trouw en de Wervelwind) alsmede wegens zijn betrokkenheid bij hulp aan onderduikers.

Vanuit Scheveningen werd hij op 16 januari 1944 naar de Untersuchungs- und Strafgefängnis in Utrecht overgebracht om uiteindelijk in februari 1944 van daaruit naar Duitsland te worden overgebracht. Deze laatste reis verliep in twee etappes: via de gevangenis van Kleve kwam hij op 8 februari 1944 in het tuchthuis (concentratiekamp) van Siegburg aan.

Sas Sietses bleef daar gevangen tot het kamp in 1945 door de Amerikanen werd bevrijd.
In de Trouw van 17 mei 1945 stond daarover het volgende bericht:.

Na de oorlog heeft Sietses zijn werk als loodgieter weer opgepakt en de Kiemtoestellen- fabriek verder ontwikkeld.

Jan Lenters

Deel deze site met vrienden