Lied Enkhuizer Verzetsstrijders

Zij gaven hun leven
zij verzetten zich tegen
de terreur de tirannie.
Wij loven hun streven
naar vrijheid terdege
uit pure sympathie.

Refrein 1:
Dank je Hessel Fluitman
dank je Cornelis Schuijt
dank je Gerrit Stapel,
je kwam voor je mening uit.

Dank je Dirk Wieringa
dank je Piet Smit
dank je Anton Kranenburg,
mannen met veel pit.
Dankzij Jan Hommes en Piet Rodenburgs verzet,
jullie hebben de vrijheid gered.

De oorlog die woedde
veel ellende voor allen.
het geluid van artillerie
door de haat die er broedde
zijn jullie gevallen,
zoals ik het nu bezie.

Refrein 2: Dank je Jan Reitsma
dank je Hinke Selst
dank je Jan Lenters
wist wat vrijheid behelst.

Dank je Sam Keesman
dank je Adri Groot
dank je Flip Fluitman
redders in de nood
Dankzij Dirk Sietses en Annie Broeksma’s verzet
jullie hebben de vrijheid gered.

Zo snel weer vergeten
waarom jullie dat deden
verzetten tegen het kwaad.
Laat iedereen weten
dat jij hebt gestreden
een ware heldendaad.

Refrein 3:
Dankzij deze lieden
werd Nederland gered
wat er toen geschiedde
blijft dus onverlet
een knappe prestatie
voor een ideaal
in dienst van de natie,
dank dus allemaal.
Al deze mensen van het verzet
jullie hebben de vrijheid gered.

Dank je lieve mensen
uit de grond van m’n hart,
jullie hebben de vijand getart.

Deel deze site met vrienden