Hessel Franciscus Fluitman (1877 HFF 1953).
Hessel Franciscus Fluitman

Geboren: 18 oktober 1877 te Weststellingwerf
Overleden: 12 juni 1953 te Enkhuizen

Een naam die bij veel katholieke Enkhuizers nog bekend in de oren zal klinken en niet alleen bij hen, maar ook bij niet-katholieken. Hij werd ook wel “de Paus van Enkhuizen genoemd”. Van zijn jeugd is niets bekend. Hij trouwde op 28 november 1905 in Loosduinen met Alida Jacoba Steijn, geboren te Loosduinen op 11 mei 1881. Uit het huwelijk werden 15 kinderen geboren, het trouwboekje werd na het twaalfde kind van een extra inlegvel voorzien. Fluitman was onderwijzer in Loosduinen en verhuisde in oktober 1905 naar Enkhuizen waar hij tot hoofd van de nieuwe Rooms Katholieke jongensschool St. Cassianus werd benoemd. Hij bleef deze school trouw tot 1943. Verder was hij als leraar verbonden aan de ‘Handelsavondcursus uitgaande van den neutralen middenstandsbond’ en gaf daar les in het vak handelsaardrijkskunde.

Hessel Fluitman was een collega van de gearresteerde Jan Hommes, die hoofd was van de Vrije Protestantse School in de Raamstraat. De beide schoolhoofden hadden een goede band. Zijn liefde voor Koningin en Vaderland was groot. Het volkslied zong hij uit volle borst mee. Hij was lid en stuwende kracht van de Enkhuizer Burgerwacht, een vereniging die het revolutionair geweld wilde keren. Deze vaderlandsliefde heeft ook een rol gespeeld bij zijn verzetswerk tijdens de oorlogsjaren 1940-1945. Veel leden van het anti-Duitse gezinde gezin Fluitman waren op de een of andere manier bij het verzet betrokken. Onderduikers en vluchtelingen vonden vaak een onderkomen in hun woning aan het Spaans Leger 14, terwijl in de Doele, tegenover die woning, Duitse soldaten gelegerd waren!


Meester Fluitman
In het Nieuw Noordhollands Dagblad voor West-Friesland van 18 oktober 1947 stond een artikel dat was gewijd aan de 70-ste verjaardag van ‘meester Fluitman’. Daaruit de volgende citaten:

‘Behalve over politiek en zo, is er veel gepraat over het werk van het verzet en de illegaliteit. Daar wist men in deze kring van mee te praten, want de zonen en dochters van den huize Fluitman hebben zich als K. P.-er en koerierster niet onbetuigd gelaten!’

‘Fluitman heeft vele verdiensten verworven als vader van een voorbeeldig en groot katholiek gezin. Op de tweede plaats als hoofd van de katholieke parochiale school in Enkhuizen.’

Meester Fluitman was bekend en populair in stad en provincie. Uit hoofde van zijn functie als hoofdonderwijzer van de Katholieke school bekleedde hij vele leidende functies in verschillende plaatselijke en gewestelijke Katholieke verenigingen op algemeen, maatschappelijk en politiek gebied.

In januari 1940 werd hij ernstig ziek en moest gedurende 3 maanden worden verpleegd in het Snouck van Loosenziekenhuis. Er werd voor zijn leven gevreesd, maar hij herstelde. Tot zijn dood in 1953 bleef hij met zijn gezin in de woning aan het Spaans Leger wonen.

Deel deze site met vrienden