Gerrit Cornelis Stapel (1912 GCS 1945).
Gerrit Cornelis Stapel

Overleden: 9 februari 1945 te Zaandam
Beroep: Typograaf/bedrijfsleider drukkerij te Amsterdam

Gerrit Stapel woonde met zijn echtgenote, zoon en vier dochters aan de Madurastraat 54-hs in Amsterdam. Sinds het midden van de jaren dertig was hij daar als typograaf/bedrijfsleider in dienst bij Boek- en Handelsdrukkerij S.J.P. Bakker aan de Lijnbaansgracht 208-209. Vanaf 1941 was hij betrokken bij het in zeer grote hoeveelheden vervaardigen van illegaal drukwerk, brochures, pamfletten, gedichten, waarschuwingen en protestteksten voor de verzetsorganisatie ‘Vrij Nederland’. Daarnaast hield hij zich bezig met het drukken van de illegale bladen ‘Vrij Nederland’ en ‘Trouw’.

Na het doorslaan van een eerder gearresteerde Trouw-medewerker, verrichtte de Sicherheitspolizei op maandag 29 januari 1945, ’s morgens om 8 uur, een overval in de drukkerij. Hierbij werden Stapel, zijn baas S.J.P. Bakker en zes collega’s gearresteerd. Trouw-topman Wim Speelman, die kort voor de inval de drukkerij had verlaten, maar terugkeerde om zijn vergeten handschoenen op te halen, werd door Kriminalsekretär Viebahn herkend. Hij werd ook gearresteerd en met de andere arrestanten overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans.


Wat God doet dat is welgedaan. Zijn naam is wijs en heilig

Op 9 februari 1945 werd Gerrit Stapel op de Prins Hendrikkade in Zaandam, bij het stadhuis, gefusilleerd. Op de plaats van de executie bevindt zich een plaquette met de namen van de slachtoffers. De doden vonden hun voorlopige rustplaats in de Kennemerduinen. Na de oorlog werden, op aanwijzing van de Duitsers, op 45 plaatsen de stoffelijke resten van 422 mensen gevonden. In overleg met de familie werden 373 van hen bijgezet op de Erebegraafplaats in Bloemendaal. De herbegrafenis van Gerrit Stapel op de Erebegraafplaats vond plaats in aanwezigheid van koningin Wilhelmina. Aan Annie Stapel, de echtgenote van Gerrit, was gevraagd welke tekst zij op de grafsteen wilde zien. Het werd: ‘Wat God doet dat is welgedaan. Zijn naam is wijs en heilig’.

Deel deze site met vrienden