Anton (Tom) Kranenburg (1918 AK 1944).
Antom Kranenburg

Geboren: 27 juni 1918 te Enkhuizen
Overleden: 20 mei 1944

Tom Kranenburg was betrokken bij operaties van de knokploeg in oostelijk West-Friesland. Een van de eerste operaties die deze KP kreeg opgedragen, betrof het gemeentehuis van Venhuizen. Het was bekend dat in de kluis een grote hoeveelheid distributiebescheiden lag opgeslagen, omdat Venhuizen als centraal verdeelpunt voor een groot aantal gemeenten in de omgeving was aangewezen. Ook was bekend dat burgemeester Honijk de sleutel van de kluis onder zijn hoede had. Helaas bleek dat de burgemeester die avond niet alleen thuis was, hij had visite. Dat was teveel voor de overvallers. Men blies zonder buit de aftocht.

Verder was het Kranenburg die het transport van de maandelijkse uitgave van het illegale blad ‘Trouw’ van Friesland naar Enkhuizen verzorgde. In deze tijd werkte hij als kelner bij de veerdienst Enkhuizen-Stavoren. Hij nam in Friesland de zendingen in ontvangst om ze vervolgens naar Noord-Holland te transporteren. Altijd stond hij klaar om andere mensen te helpen. Met enkele anderen werd hij op 14 oktober 1943 door de Sicherheitsdienst gevangen genomen.


Ontroerd
Op 20 mei 1944 werd hij met Dirk Wierenga in de Scheveningse duinen gefusilleerd. Bij zijn leven deed hij vaak onverschillig, maar uit zijn laatste brieven bleek dat hij hoewel diep ontroerd door het afscheid van zijn jonge vrouw en kind, zich met Gods wil vereend en gelouterd door de smart, het enige rustpunt gevonden had.

Deel deze site met vrienden